Blog Michiel Noordzij

ANSICHTEN UIT HET GEBIED TUSSEN SCHOOL EN ZORG -1 (VSO)

“Hij moet WEL leren!” We hebben teamtraining op een school voor VSO in een dorp onder de rook van de grote stad. Het is na een drukke schooldag tussen drie en vijf. Enkele docenten die er vorige keer ook bij waren, gaan na de voorafgaande teamvergadering weg.”Ik heb al vier trainingen gevolgd en ben aan…

Time out bij gedragsprobleem op school

Time out op school bij gedragsprobleem   Nu heb ik er genoeg van! We leren dat er meerdere manieren zijn om het kind te laten merken dat het zijn gedrag moet aanpassen. Aankijken, ernaast staan, even aanraken, achter de stoel gaan staan, de naam noemen en dergelijke. Op een bepaald moment werkt dat niet meer…

Pak een hardnekkig gedragsprobleem bij pubers aan

Pak een hardnekkig gedragsprobleem bij pubers aan. Belangrijk voor de aanpak: Houd een proactieve werkbespreking Wacht niet tot het ongewenste gedrag zich voordoet. Dan ben je te laat voor afspraken. Houd een kleine ‘werkbespreking’ op een moment dat er niet gecomputerd wordt. Daarin wordt aangegeven wat de jongere kan verwachten als het ongewenst gedrag plaatsvindt.…

Het FunctioneringsProfiel in de Jeugdhulp

Het FunctioneringsProfiel in de Jeugdhulp. Michiel Noordzij schreef een Engelstalig artikel over het Functioneringsprofiel in het tijdschrift ADHD in Practice. Het gaat over de bruikbaarheid van het FunctioneringsProfiel (FP) in de Jeugdhulp. Hoe kun je de aangrijpingspunten bepalen voor ondersteuning bij kinderen en jongeren met ADHD? Voor meer informatie over het FP ga naar: www.functioneringsprofiel.nl…

Van zwart-wit strategieën word je ongelukkig

Als kinder- en jeugdpsychiater Michiel Noordzij op een symposium van Balans spreekt, klinkt er al snel een lach uit de zaal. Een lach van herkenning en van opluchting, omdat Noordzij wéét dat, ondanks al onze goede voornemens en bedoelingen, wij ons vaak vooral machteloos, teleurgesteld en wanhopig voelen.

Het boek Echt Wel! bestellen