De auteur Michiel Noordzij

Michiel Noordzij is kinder- en jeugdpsychiater, kindergedragstherapeut en systeemtherapeut. Hij richtte de ScholenPoli op. Hij werkte tot 2015 zelfstandig in een groepspraktijk. Momenteel is hij via ChildPoint betrokken bij innovatie in de Jeugdhulp en School-Zorgarrangementen. Hij geeft workshops over de aanpak van gedragsproblemen op scholen in het regulier en speciaal onderwijs. Als consultant adviseert hij scholen, zorgorganisaties en bedrijven. Noordzij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met intensieve begeleiding van opvoeders bij forse gedragsproblemen van kinderen. Zowel jonge kinderen als pubers en adolescenten.

Zelf zegt hij over dit handboek:
michiel-noordzij-auteur‘Via mijn trainingsmethode leer je als ouder, docent of hulpverlener hoe je ongewenst gedrag effectief aanpakt. Niet met straf, maar met een training die uitgaat van respect voor het kind. Je gaat bewuster naar je eigen benadering kijken en leert het kind aanspreken op z’n eigen functioneringsniveau, in begrijpelijke taal. Zo ontwikkel je een positieve aanpak en loop je niet langer vast in escalaties. Begeleiding staat hierbij centraal: ik leid je stap voor stap door het programma. En dat is echt vernieuwend!’

Het boek Echt Wel! bestellen