Echt wel!

Echt wel! helpt bij de aanpak van gedragsproblemen

Klik snel hier voor nieuwe artikelen

Opvoeden is soms heel moeilijk! Kinderen en jongeren kunnen forse gedragsproblemen vertonen. Soms loop je als opvoeder vast in de aanpak. Het lijkt of je alleen nog kunt kiezen uit te streng of te slap ingrijpen. Wat je ook doet, je doet het nooit goed. Dat maakt je als opvoeder machteloos, moedeloos en boos. Dit boek helpt je de regie weer terug te nemen.

Echt wel! is een handboek voor ouders, docenten en hulpverleners
Een kind met gedragsproblemen heeft soms een diagnose. Het kan gaan om ADHD, PDD NOS, ODD,Gedragsstoornis,of een andere aandoening. Elke kinderpsychiatrische aandoening kan zich presenteren als gedragsprobleem. De gedragsproblemen worden dan wel verklaard, maar dat helpt je niet met de aanpak. Als opvoeder sta je elke dag weer op de werkvloer: thuis, in de klas, of in de groep. Je wilt weten HOE je te werk moet gaan als het kind ongewenst gedrag vertoont. Je wilt ergens opzoeken wat je kunt doen als het niet direct lukt. Je bent niet op zoek naar theoretische uitleg, maar naar concrete aanwijzingen.

Echt wel! leert je een methode
Als opvoeder van een kind met forse gedragsproblemen heb je vaak al veel geprobeerd. Je redt het niet meer met stickerprogramma’s. Het geven van nog meer straf werkt averechts. Goedbedoelde adviezen werken net in jouw situatie niet. Je vraagt je af óf je wel iets kunt doen. Het antwoord is: ja, je kunt iets doen. Je kunt de communicatie tussen kind en opvoeder zien als een trainingssituatie. Dit handboek levert geen vaste recepten voor de aanpak, maar een trainingsmethode. De tekst leest als een trainerscursus. Je ontwikkelt vaardigheid in het trainen van het kind. En het kind met forse gedragsproblemen leert meer van een training dan van nog meer straf.

Echt wel! is een handig naslagwerk
Je kunt dit boek blijven gebruiken door kleine stukjes gericht te herlezen. De inhoudsopgave is je leidraad. Hij leest als een duidelijk stappenplan. Elk hoofdstuk is een stap. Op de bijgevoegde insteekkaart staan deze aanwijzingen ook als mind map. Je weet tijdens het lezen steeds waar je bent. De insteekkaart helpt je ook snel het gedeelte te vinden dat je even wilt herlezen. Op de andere kant van de insteekkaart staat een korte samenvatting van het boek in 14 zinnen.